پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- کمیته علمی
کمیته ی علمی سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 

کمیته ی علمی:

کمیته ی علمی کنگره شامل اعضای هیئت علمی و روماتولوژیست هایی هستند که سخنرانی اصلی و داوری مقالات کنگره را به عهده خواهند داشت. به شرح :

دکتر احمد رضا جمشیدی: ریاست انجمن روماتولوژی ایران و ریاست سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی 
(استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق تخصص روماتولوژی)

دبیرعلمی کنگره: سرکار خانم دکتر زهرا ذاکری 
(فوق تخصص روماتولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دبیر اجرایی کنگره: جناب آقای دکتر محسن سروش
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش)

دکتر فریدون دواچی
(
فوق تخصص رماتولوژی، استاد داشنگاه علوم پزشکی تهران)

جناب آقای دکتر فرهاد غریب دوست
(
 فوق تخصص روماتولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر فرهاد شهرام
(فوق تخصص روماتولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)


جناب آقای دکتر محمدعلی نظری نیا
(
فوق تخصص روماتولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

دکتر هادی کریم زاده
(فوق تخصص روماتولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)


دکتر محمد حسن جوکار
(
فوق تخصص روماتولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر ژاله شریعتی سرابی
(فوق تخصص روماتولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد)


سرکار خام دکتر فاطمه شیرانی
(
فوق تخصص روماتولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دکتر محمد مسلمی زاده
(
فوق تخصص روماتولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر محمد مهدی امام
(فوق تخصص روماتولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر آرمان احمدزاده
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)


دکتر منصور ثالثی
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر پیمان متقی
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر رضا فرخ سرشت
(فوق تخصص روماتولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

دکتر احمدسلیم زاده
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)


دکتر نفیسه عبدالهی
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان)


دکتر شفیعه موثقی
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر معصومه اخلاقی
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)


دکتر سعیده شنونده
(فوق تخصص روماتولوژی، 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

سرکار خانم دکتر زهرا حبیب آگهی
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

سرکار خانم دکتر انوشه حقیقی
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران)

سرکار خانم دکتر مژده ذبیحی یگانه
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل)

دکتر الهام افلاکی
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

سرکار خانم دکتر بهارک تاثریان
(فوق تخصص روماتولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اراک)

دکتر فرانه فرساد
(فوق تخصص روماتولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)سرکار خانم دکتر سیمین الماسی
(فوق تخصص روماتولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران)


دکتر ترانه تراکمه
(فوق تخصص روماتولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس)


دکتر کامیلا هاشم زاده
(فوق تخصص روماتولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد)


دکتر ماندانا خداشاهی
(فوق تخصص روماتولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد)


دکتر علی محمد فاطمی
(فوق تخصص روماتولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر مریم موسوی
(فوق تخصص روماتولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)


دکتر فضل الله آیت الهی
(فوق تخصص روماتولوژی)


 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.100.38.fa
برگشت به اصل مطلب