پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- کمیته علمی
کمیته ی علمی سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/22 | 

کمیته ی علمی:

کمیته ی علمی کنگره شامل اعضای هیئت علمی و روماتولوژیست هایی هستند که سخنرانی اصلی و داوری مقالات کنگره را به عهده خواهند داشت. به شرح :

دکتر سیدرضا نجفی زاده: ریاست انجمن روماتولوژی ایران و ریاست چهاردهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی 
(استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق تخصص روماتولوژی)

دبیرعلمی کنگره: دکتر علی بیداری 
(فوق تخصص روماتولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دبیر اجرایی کنگره: جناب آقای دکتر محسن سروش
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش)


.
.
.
.
.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.100.38.fa
برگشت به اصل مطلب