پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- کمیته اجرایی
کمیته ی اجرایی سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 
اعضای کمیته ی اجرایی سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:


جناب آقای دکتر محسن سروش

سرکار خانم مرجان خادمیان

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.102.39.fa
برگشت به اصل مطلب