پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- برگزار کننده کنگره
برگزار کننده دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 

برگزار کننده کنگره دوازدهم

انجمن علمی روماتولوژی ایران می باشد

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.103.40.fa
برگشت به اصل مطلب