پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- برگزار کننده کنگره
برگزار کننده پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/22 | 


پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن نیز، همانند سال های گذشته توسط انجمن علمی روماتولوژی ایران برگزار خواهد شد. 

تیم اجرائی برگزاری کنگره:
جناب آقای دکتر محسن سروش و سرکار خانم سمانه سیاح می باشند. 
 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.103.40.fa
برگشت به اصل مطلب