پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- تصاویر کنگره دهم انجمن
دهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | 


دهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران


مراسم تقدیر از مقالات منتخبنمایشگاه دهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران


کارگاه های آموزشی
  

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.110.45.fa
برگشت به اصل مطلب