پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- تصاویر کنگره دوم انجمن
دومین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 
دومین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

بیمارستان شریعتی - تهران
#مرجان_خادمیان
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find-1.116.51.fa.html
برگشت به اصل مطلب