پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- راهنمای نگارش مقاله
کنگره چهاردهم انجمن روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/14 | 

راهنمای نگارش مقاله

راهنمای ارسال چکیده مقاله
 
در این همایش مقالات پژوهشی و گزارش مورد (Case report)  پذیرفته می شود و کمیته علمی همایش از پذیرفتن مقالات مروری معذوریت دارد.

 • پس از کلیک بر روی گزینه ارسال مقاله، تکمیل همه قسمت های مشخص شده با علامت ستاره ضروری است. عدم تکمیل این موارد مانع از دسترسی برای ورود به صفحه بعدی خواهد بود.
 • عنوان مقاله با فونت Times New Roman با سایز ۱۶ نوشته شوند و هر کلمه از عنوان (به جز کلمات ربط) با حرف Capital شروع شود.
 • زبان چکیده مقاله انگلیسی است و متن خلاصه مقاله نمی تواند شامل بیش از ۲۵۰  کلمه باشد. عنوان و نام نویسندگان جزء تعداد کلمات چکیده محسوب نمی شود.
 • متن چکیده با فونتTimes New Roman  و سایز ۱۲ درج شود.
 • چکیده در ۴ پاراگراف و در قالب کلی به شرح زیر تنظیم شود:
  • Aim
  • Methods
  • Results
  • Conclusion
 • پس از آن اسامی نویسندگان با همان فونت و سایز ۱۳ ذکر شود و برای هر یک از نویسندگان وابستگی دانشگاهی یا سازمانی (Affiliation) ایشان آورده شود. نام، نام خانوادگی، نام دانشگاه و دپارتمان (در صورت مصداق) با حرف Capital تحریر شود. در صورت نداشتن وابستگی دانشگاهی یا سازمانی عبارت “no affiliation” ذکر شود.
 • ارائه مقالات عموما به صورت پوستراست تعداد اندکی ازمقالات بنا به انتخابات کمیته علمی می تواند به صورت اورال ارائه شود.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.67.18.fa
برگشت به اصل مطلب