پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- تماس با دبیرخانه
کنگره سیزدهم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۱۶ | 

آدرس: تهران، حیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی،

انجمن علمی روماتولوژی ایران
9109547584 98+

۰۲۱۸۸۳۳۰۰۳۳
 


 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.77.27.fa
برگشت به اصل مطلب