پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- محورهای تخصصی
محمور های تخصصی در دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 

محورهای تخصصی

محور اصلی کنگره دوازدهم نیز همانند یازده کنگره ی پیشین، بیماری های روماتولوژی است. به علاوه در کنگره ی جاری بخش های سمپوزیوم و ارائه ی مقالات بین رشته ای هم گنجانده شده است.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.93.34.fa
برگشت به اصل مطلب