پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- محورهای تخصصی
محمور های تخصصی در چهاردهمین کنگره سالیانه انجمن علمی روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/22 | 

محورهای تخصصی

محور اصلی کنگره چهاردهمین نیز همانند سیزده کنگره ی پیشین، بیماری های روماتولوژی است. به علاوه در کنگره ی جاری بخش های سمپوزیوم و ارائه ی مقالات بین رشته ای هم گنجانده شده است.
نویسنده: مرجان خادمیان
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.93.34.fa
برگشت به اصل مطلب