پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- َAbstract Book
کتاب خلاصه مقالات کنگره های انجمن روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/14 | 
date Title
13thIRC Abstract Book
11th IRC Abstract book
12th IRC Abstract Book
10th IRC Abstract Book
9thIRC Abstract Book
8thIRC Abstract Book
7thIRC Abstract Book


نویسنده خبر: مرجان خادمیان
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.105.42.fa
برگشت به اصل مطلب