پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- تصاویر کنگره نهم انجمن
نهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 
نهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
برگزار گردید.
برنامه شام ضیافت

نمایشگاه


خبر: 
#مرجان_خادمیان
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.113.48.fa
برگشت به اصل مطلب