پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- برنامه ها
برنامه های اجرایی در پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی روماتولوژی ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/22 | 

برنامه‌ها
 

  1.   سخنرانی های اصلی
  2.  سمپوزیوم بیماری‌های روماتولوژی
  3.  سمپوزیوم بین‌‌رشته‌ای مرتبط با روماتولوژی
  4.  میز گرد‌های تخصصی روماتولوژی و بین رشته ای
  5.  ارائه‌ی مقالات پژوهشی روماتولوژی
  6.  ارائه ی مقالات پژوهشی بین رشته ای
  7.  ارائه‌ی مقالات به صورت پوستر
  8. ارائه مقالات به صورت سخنرانی 
  9.  کارگاه های آموزشی
  10.  برنامه آموزش بیماران

نویسنده: سمانه سیاح
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.92.33.fa
برگشت به اصل مطلب